Miasto:
Elbląg
Miejsce:
ul.Powstańców Warszawskich 9/1
82-300 Elbląg
Termin rozpoczęcia:
30.03.2020r. Szkolenie odbędzie się w terminie późniejszym w formie e-learningu
Typ:
Konferencja
Tryb:
dzienny
Opłata:
350,- zł od osoby

I. Ewidencja VAT oraz deklaracje VAT.
1. Zakres przedmiotowy. Dostawa towarów oraz świadczenie usług. Obowiązek podatkowy.
2. Podstawowe informacje na temat obowiązków ewidencyjnych oraz informacyjnych dla potrzeb VAT – porównanie stanu prawnego dotychczasowego ze stanem prawnym przyszłym.
3. Elementy ewidencji VAT oraz elementy deklaracji VAT – analiza regulacji ustawowej.
4. JPK_VDEK jako dokument zbiorczy.
5. Termin oraz tryb przesłania. Jak postępować w przypadku rozliczenia miesięcznego. Jak postępować w przypadku rozliczenia kwartalnego ?
6. Możliwość korekty. Kiedy JPK_VAT składany po raz pierwszy ? Kiedy korekta ? Uzasadnienie przyczyn korekty.
7. Sankcje za brak sporządzenia. Sankcje za wadliwe sporządzenie. Sankcje za brak wyjaśnienia wątpliwości. Sankcje za brak usunięcia wad.

II. JPK_VDEK.
1. Nagłówek. Kod formularza. Wariant formularza. Data wytworzenia. Nazwa systemu. Cel złożenia. Okres, którego dotyczy formularz. Itp.
2. Opis podmiotu. Osoba fizyczna. Jednostka organizacyjna.
3. Deklaracja. Część sprzedażowa. Część zakupowa. Pozostałe pozycje.
4. Ewidencja. Zasady oznaczania towarów oraz usług. Część sprzedażowa. Część zakupowa. Pozostałe pozycje.

III. Faktura VAT.
1. Rodzaje faktur VAT. Faktura VAT. E-faktura. Faktura zaliczkowa. Faktura korygująca. Zbiorcza faktura korygująca. Nota korygująca. Faktura VAT do paragonu. Faktura VAT podzielona płatność. Inne.
2. Faktury wystawiane w walucie obcej. Zasady przeliczania na złote.
3. Elementy poszczególnych faktur VAT. Pozycje dotyczące kwot. Pozostałe pozycje.
4. Termin wystawienia faktury. Faktury wystawiane ex post. Faktury wystawiane ex ante.

IV. JPK_FA(3).
1. Kod formularza. Wariant formularza. Cel złożenia. Data wytworzenia. Okres, którego dotyczy formularz. Itp.
2. Podmiot. Oznaczenie dostawcy towaru albo świadczącego usługę. Oznaczenie nabywcy towaru albo nabywcy usługi.
3. Faktura VAT jako całość. Oznaczenie rodzaju faktury. Pozycje dotyczące kwot. Pozostałe pozycje.
4. Faktura VAT wiersze. Zasady podziału faktury na pozycje. Pozostałe zagadnienia.

V. Pytania i odpowiedzi.

Dane uczestnika szkolenia
Dane drugiego uczestnika szkolenia
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Dane czwartego uczestnika szkolenia
Dane piątego uczestnika szkolenia
Dane szóstego uczestnika szkolenia
Dane siódmego uczestnika szkolenia
Dane ósmego uczestnika szkolenia
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Dane do faktury

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul.Powstańców Warszawskich 9/1
82-300 Elbląg

tel. 55 232 61 33
fax 55 232 61 33

biuro@elblag.skwp.pl
skwp@elblag.com.pl

PKO BP 12 1020 1752 0000 0602 0070 3090