Miasto:
Elbląg
Miejsce:
ul.Powstańców Warszawskich 9/1
82-300 Elbląg
Termin rozpoczęcia:
24.01.2020 r.
Typ:
Konferencja
Tryb:
dzienny
Opłata:
350,- zł od osoby

1. Zmiany w zakresie wewnątrzwspólnotowej dostawy (WDT).
a) Zaostrzenie przepisów dotyczących numeru VAT UE i identyfikacji nabywcy dla potrzeb transakcji wewnątrzwspólnotowych.
b) Prawidłowa informacja podsumowująca VAT UE jako warunek stawki 0%.
c) Nowe, unijne zasady dokumentowania wywozu towarów.
d) Korzyści ze stosowania nowej regulacji.
e) Relacja przepisów unijnych do przepisów krajowych.
f) Przepisy przejściowe.

2. Zmiany w zakresie przemieszczeń towarów do magazynów konsygnacyjnych.
a) Przemieszczenie towarów własnych jako odmiana wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.
b) Wyłączenia z obowiązku rozpoznania WDT towarów własnych.
c) Dostawy do magazynu konsygnacyjnego. Korzyści ze stosowania uproszczenia.
d) Nowa procedura WDT call-off stock – 1 stycznia 2020 r.
e) Warunki formalne dotyczące współpracy z unijnym odbiorcą.
f) Obowiązek prowadzenia ewidencji.
g) Informacja podsumowująca dla przemieszczeń I zmian w ewidencji.
h) Zmiana nabywcy w trakcie przechowywania.

3. Transakcje łańcuchowe.
a) Pojęcie transakcji łańcuchowych.
b) Elementy stanu faktycznego istotne dla skutków podatkowych.
c) Organizator transportu.
d) Dostawa ruchoma i dostawa nieruchoma (nieruchome).
e) Skutki podatkowe w zależności od roli w łańcuchu (pierwszy dostawca, pośrednik, odbiorca).
f) Zmiany w transakcjach łańcuchowych od 1 stycznia 2020 r.

4. Zmiany w imporcie towarów od 1 lipca 2020 r.
a) Uproszczenia w imporcie towarów.
b) Zmiana zasad rozliczania uproszczonego importu towaru.

Dane uczestnika szkolenia
Dane drugiego uczestnika szkolenia
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Dane czwartego uczestnika szkolenia
Dane piątego uczestnika szkolenia
Dane szóstego uczestnika szkolenia
Dane siódmego uczestnika szkolenia
Dane ósmego uczestnika szkolenia
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Dane do faktury

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul.Powstańców Warszawskich 9/1
82-300 Elbląg

tel. 55 232 61 33
fax 55 232 61 33

biuro@elblag.skwp.pl
skwp@elblag.com.pl

PKO BP 12 1020 1752 0000 0602 0070 3090