Miasto:
Elbląg
Miejsce:
ul.Powstańców Warszawskich 9/1
82-300 Elbląg
Termin rozpoczęcia:
05.03.2020 r.
Typ:
Konferencja
Tryb:
dzienny
Opłata:
350,- zł od osoby
 1. Ogólne informacje na temat podatku u źródła.
 • Podatek u źródła na gruncie konwencji modelowej OECD oraz na gruncie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.
 • Przepisy polskie – podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) oraz podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) – stan prawny do dnia 31 grudnia 2018 r.
 • Rozporządzenie z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 26 ust. 2e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
 • Projekt objaśnień podatkowych z dnia 19 czerwca 2019 r. zasady poboru podatku u źródła.
 1. Podstawowe pojęcia.
 • Nieograniczony oraz ograniczony obowiązek podatkowy.
 • Siedziba oraz miejsce zamieszkania dla celów podatkowych.
 • Konstrukcja zakładu a ograniczony obowiązek podatkowy.
 • Rzeczywisty właściciel.
 1. Podstawowe zasady opodatkowania należności licencyjnych.
 • Prawo do używania dzieła literackiego, artystycznego i naukowego jako należność licencyjna. Programy komputerowe.  Know-how.  Odszkodowania za naruszenie praw.  Należności licencyjne a wynagrodzenie twórców i wykonawców za publiczne wykonanie utworu.
 • Stawka podstawowa. Stawka preferencyjna.    Możliwe warianty na gruncie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.
 • Warunki zastosowania na gruncie przepisów polskich.
 1. Podstawowe zasady opodatkowania odsetek.
 • Odsetki karne jako odsetki.
 • Stawka podstawowa. Stawka preferencyjna.    Możliwe warianty na gruncie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.
 • Warunki zastosowania na gruncie przepisów polskich.
 1. Podstawowe zasady opodatkowania dywidend.
 • Zaliczka na poczet dywidendy.  Umorzenie udziałów i akcji.  Likwidacja osoby prawnej.  Przekształcenie spółki kapitałowej w spółkę osobową.  Odsetki od pożyczki partycypacyjnej.  Łączenie oraz podział spółek kapitałowych.
 • Stawka podstawowa. Stawka preferencyjna.    Możliwe warianty na gruncie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.
 • Warunki zastosowania na gruncie przepisów polskich.
 1. Podstawowe zasady opodatkowania pracy najemnej – umowa o pracę oraz stosunki cywilnoprawne jako praca najemna – miejsce wykonywania pracy a miejsce opodatkowania pracy najemnej.
 2. Podstawowe zasady opodatkowania zarządu oraz rady nadzorczej.
 3. Podstawowe zasady opodatkowania zysków kapitałowych.
 4. Podstawowe zasady opodatkowania nieruchomości – spółki nieruchomościowe – klauzula nieruchomościowa – kiedy zyski kapitałowe a kiedy zyski z nieruchomości.
 5. Usługi niematerialne a zyski z przedsiębiorstwa.
 6. Podstawowe informacje na temat techniki poboru podatku.
 • Znaczenie limitu 2.000.000 PLN.
 • Jak w przypadku stawki zredukowanej albo zwolnienia na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania?
 • Jak w przypadku zwolnienia na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)?
 1. Stawka zredukowana albo zwolnienie na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.
 • Jak postępować do limitu 2.000.000 PLN? Jak postępować po przekroczeniu limitu 2.000.000 PLN ?
 • Wariat bezpieczny – pobór oraz zwrot podatku. Wariant obarczony ryzykiem – oświadczenie.
 • Wniosek o zwrot podatku. Załączniki.  Zaświadczenia.  Oświadczenia.  Tryb wniesienia.  Opłaty.  Termin rozpatrzenia.
 • Oświadczenie. Należyta staranność.  Znaczenie praktyczne odpowiedzialność.  Odpowiedzialność.
 1. Zwolnienie na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowy od osób prawnych.
 • Jak postępować do limitu 2.000.000 PLN? Jak postępować po przekroczeniu limitu 2.000.000 PLN
 • Opinia o zastosowaniu zwolnienia.   Załączniki.  Opłaty.  Tryb oraz termin rozpatrzenia. Zakres czasowy obowiązywania.  Znaczenie praktyczne.
 1. Certyfikat rezydencji. Znaczenie praktyczne. Kiedy potrzebny?  Kiedy oryginał a kiedy kopia?  Znaczenie limitu 10.000 PLN.
 2. Obowiązki informacyjne.
 3. Podatek u źródła a możliwość postawienia zarzutu obejścia prawa.
 4. Podstawowe informacje na temat zmian CFC Law.
Dane uczestnika szkolenia
Dane drugiego uczestnika szkolenia
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Dane czwartego uczestnika szkolenia
Dane piątego uczestnika szkolenia
Dane szóstego uczestnika szkolenia
Dane siódmego uczestnika szkolenia
Dane ósmego uczestnika szkolenia
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Dane do faktury

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul.Powstańców Warszawskich 9/1
82-300 Elbląg

tel. 55 232 61 33
fax 55 232 61 33

biuro@elblag.skwp.pl
skwp@elblag.com.pl

PKO BP 12 1020 1752 0000 0602 0070 3090