Zarząd Oddziału Okręgowego:

Prezes - Zdzisław Gładki
Wiceprezes - Mieczysław Czirson
Wiceprezes - Lucyna Myślińska
Skarbnik - Emilia Miłosek
Sekretarz - Iwona Osmańska
Członek - Diana Czirson
Członek - Zbigniew Piskórz
Członek - Iwona Urbanowicz
Członek - Aneta Wrona

Okręgowa Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący - Olga Różańska
Z-ca przewodniczącego - Izabela Jackiewicz
Członek - Marta Pudlik-Gajewska

Biuro:

Dyrektor Biura - Anna Mach - Mockałło
Księgowość/Dział szkoleń - Cezary Wiśniewski

ul.Powstańców Warszawskich 9/1
82-300 Elbląg

tel. 55 232 61 33
fax 55 232 61 33

biuro@elblag.skwp.pl
skwp@elblag.com.pl

PKO BP 12 1020 1752 0000 0602 0070 3090