Przy Oddziale Okręgowym SKwP w Elblągu działa Klub Pomocy Koleżeńskiej.
Spotkania klubu odbywają się w pierwszy  wtorek miesiąca o godzinie 17.00
w siedzibie Oddziału. Spotkanie połączone jest z prelekcją .

Spotkania te umożliwiają bieżącą wymianę poglądów i wyjaśnienia problemów nurtujących
księgowych w obecnej sytuacji gospodarczej kraju.

ul.Powstańców Warszawskich 9/1
82-300 Elbląg

tel. 55 232 61 33
fax 55 232 61 33

biuro@elblag.skwp.pl
skwp@elblag.com.pl

PKO BP 12 1020 1752 0000 0602 0070 3090