Członkostwo w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce może przybierać dwojaką postać, jako:
1. Członek zwyczajny,
2. Członek wspierający.

Członkami zwyczajnymi mogą zostać:
1) pracownicy finansowo-księgowi,
2) pracownicy przetwarzania danych rachunkowości,
3) biegli rewidenci, dyplomowani biegli księgowi, rewidenci księgowi oraz inni pracownicy rewizji i kontroli gospodarczej lub finansowej,
4) nauczyciele oraz pracownicy nauki w dziedzinach: finansów, rachunkowości, przetwarzania danych, analizy gospodarczej i dyscyplin pokrewnych,
5) pracownicy bankowi oraz jednostek doradczych i opiniodawczych,
6) pracownicy skarbowości i doradcy podatkowi,
7) studenci i uczniowie kierunków finansów, rachunkowości i dziedzin pokrewnych,
8) wszystkie inne osoby zainteresowane działalnością Stowarzyszenia.

Korzyści z członkostwa w SKwP:

Członkowie SKwP mają możliwość uczestniczenia w comiesięcznych spotkaniach, gdzie poruszane są aktualne problemy zawodu księgowego. Dodatkowo posiadają możliwość korzystania z indywidualnych konsultacji oraz w każdy pierwszy wtorek miesiąca organizowane są darmowe prelekcje.

Opłaty:

W momencie otrzymania informacji o przyjęciu w poczet członków należy uiścić opłatę wpisową w wysokości 6 zł. Stowarzyszenie jest jednostką samofinansujacą, co oznacza, że pieniądze na swoją działalność pozyskuje z organizowanych kursów oraz opłat członkowskich. Każdy członek zobowiązany jest do opłacania składki w wysokości 30 złotych rocznie. Składka może być regulowana w dowolnej formie (w Kasie SKwP, przelewem na konto).

Aby przystąpić do Stowarzyszenia wystarczy złożyć deklarację członkowską.

Członkiem wspierającym może być osoba prawna, organizacja lub instytucja zainteresowana działalnością Stowarzyszenia. Jako członek wspierający może zostać przyjęta również osoba fizyczna.
Członek wspierający działa za pośrednictwem swego przedstawiciela, którym może być członek zwyczajny Stowarzyszenia. Członek wspierający ma prawo korzystać ze świadczeń i urządzeń Stowarzyszenia.

Członkiem wspierającym można zostać na podstawie pisemnej deklaracji, w której zadeklarowane zostanie poparcie finansowe dla Stowarzyszenia.

ul.Powstańców Warszawskich 9/1
82-300 Elbląg

tel. 55 232 61 33
fax 55 232 61 33

biuro@elblag.skwp.pl
skwp@elblag.com.pl

PKO BP 12 1020 1752 0000 0602 0070 3090