1 lipca 1984 roku podjęto decyzję o podniesieniu dotychczasowego Oddziału Terenowego do rangi Oddziału Wojewódzkiego z siedzibą w Elblągu, obejmujący swym zasięgiem terytorium ówczesnego województwa elbląskiego z Oddziałami Terenowymi w Malborku, Sztumie i Kwidzynie.

Od 1995 roku Stowarzyszenie funkcjonuje jako Oddział Okręgowy w Elblągu, mieści się we własnym lokalu przy ul. Powstańców Warszawskich 9/1, w centrum miasta w pobliżu Urzędu Miejskiego oraz innych siedzib organizacji i instytucji.

Posiada dwie sale dydaktyczne. Jedna służy jako sala audytoryjna, a w drugiej znajduje się pracownia komputerowa.

Wypełniając swoje statutowe obowiązki tj.: szkolenie i doskonalenie kadr, Stowarzyszenie na trwałe zapisało się w pejzaż gospodarczy Elbląga i byłego województwa elbląskiego.

W aktualnych warunkach w dobie postępujących zmian rynkowych i integracji ze strukturami europejskimi zadania Stowarzyszenia są jeszcze większe, a przez to powinien rosnąć nasz prestiż i rola w życiu gospodarczym i społecznym regionu elbląskiego

ul.Powstańców Warszawskich 9/1
82-300 Elbląg

tel. 55 232 61 33
fax 55 232 61 33

biuro@elblag.skwp.pl
skwp@elblag.com.pl

PKO BP 12 1020 1752 0000 0602 0070 3090