Magazyn ksiegowo-podatkowy

Zamknięcie roku

Odpowiedzialność za sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności

Kierownik jednostki, a w przypadku gdy jest to organ wieloosobowy – członkowie zarządu oraz członkowie rady nadzorczej lub innego organu nadzorującego jednostki są, w myśl art. 4a, zobowiązani do zapewnienia, aby rsf oraz szd odpowiadały wymogom określonym w ustawie.

czytaj więcej
Zamknięcie roku

Ocena zdolności jednostki do kontynuowania działalności

Zakres analizy będącej podstawą deklaracji kierownika jednostki o zamiarze kontynuacji działalności zależy od jej sytuacji.

czytaj więcej
materiał został przygotowany we współpracy z miesięcznikiem Rachunkowość - pismem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

SKwP w liczbach

23523
doskonalących kwalifikacje
16832
przygotowujących się do zawodu księgowego
46601
uczestniczących w odczytach, seminariach, konferencjach
22883
liczba członków stowarzyszenia
ul.Powstańców Warszawskich 9/1
82-300 Elbląg

tel. 55 232 61 33
fax 55 232 61 33

biuro@elblag.skwp.pl
skwp@elblag.com.pl

PKO BP 12 1020 1752 0000 0602 0070 3090